Venujte vaš 2% z daní na štart športovej kariéry talentovaných detí. 2% z daní nie sú sumou navyše, sú súčasťou odvodu dane z príjmu a SPONCLE vám pomôže využiť ich zmysluplne.

 

2%/1,5% z daní môžete darovať ako:

1. Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu.
2. Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama.
3. Právnická osoba.

 

Údaje potrebné k poukázaniu podielu na dani z príjmu:

Názov organizácie: SPONCLE kids sport association
Sídlo: Myslenická 58, 902 03 Pezinok
IČO: 42184134
Forma: občianske združenie

 

2% dane sa poukazujú na predpísaných tlačivách:

1. Zamestnanec:
1.1 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
1.2 Potvrdenie o zaplatení dane z prííjmov zo závislej činnosti
1.3 SPONCLE Dobrovoľníctvo Vysielajúca 2018
1.4 SPONCLE Dobrovoľníctvo Prijímateľ 2018

2. Fyzická osoba, ktorá podáva daňové prizannie
2.1 Daňové priznanie k dani z príjmov FO A2018
2.2 Daňové priznanie k dani z príjmov FO B 2018

3. Pravnická osoba
3.1 Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2018

 

Ďakujeme.