Marek Kováč:
Narodený: 06.08.2004
Šport: džudo

Marek Kováč začal s džudom v roku 2010 ako 6. ročný a odvtedy sa mu aktívne venuje. Trénuje 3 krát týždenne v domovskom klube Arkadia Galanta a raz týždenne v centre talentovanej mládeže v 1. Judo klube Pezinok (CTM-západ). V rámci kondičnej prípravy absolvuje pravidelne raz do týždňa tréning crossfitu. V rámci tejto prípravy sa zúčastňoval aj preteku SPARTAN Race.

V roku 2018 sa zúčastňoval nielen súťaží organizovaných pod záštitou Slovenského zväzu juda (SZJ) ale tiež súťaží v zahraničí – 31. International Budapest Cup 2018 – 5. miesto (jedna z najväčších a najsilnejšie obsadených súťaží pre U9 až U18 v Európe – 23 štátov, 206 klubov, 1512 pretekárov), BRNO Cup Open 2018 – 3. miesto (158 klubov, 1156 pretekárov). Výborné výsledky z domácich bodovaných súťaží mu zabezpečili 2. miesto v celkovom rebríčku starších žiakov vedenom SZJ.

Prehľad výsledkov:

2017
Majstrovstvá Slovenska starší žiaci – 1. miesto
Majstrovstvá SR dorastencov – 2. miesto (štartoval v doraste ako starší žiak)

2018
Majstrovstvá Slovenska starší žiaci – 1.miesto
Budapest Cup 2018 – 5.miesto v konkurencii 57 pretekárov vo váhe
Majstrovstvá Slovenska družstiev st. žiakov – 3. miesto
Ranking list 2018 – 2. miesto

Dlhodobé ciele:

Dostať sa do juniorskej reprezentácie SR. Úspešne vstúpiť do kategórie dorastencov, zúčastňovať sa medzinárodných súťaží s umiestnením do 5. miesta a medzinárodných tréningových táborov.

Podporte Mareka Kováča:
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s.
IBAN SK05 3100 0000 0040 0117 8503
Variabilný symbol: 20182