Martin Beňuš
Nar.:     25.04.2006
Šport: džudo
Bydlisko: Galanta
Klub” Judo klub Arkádia

Športový životopis:

Člen Judo klubu Arkádia Galanta od roku 2012, za 7 rokov pôsobenia a reprezentovania klubu sa zúčastnil na desiatkach súťaží na Slovensku ale aj v zahraničí, menovite v Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Chorvátsku a Českej republike. Pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach vo svojej vekovej a váhovej katagórii. Medzi najväčšie úspechy v roku 2017 a 2018 patria: 1. Miesto na MVC Tolmezzo  -Taliansko,  2.miesto na Majstrovstvách SR mladších žiakov, 3.miesto na MVC Budapešť – Maďarsko, 1. Miesto na MVC mesta Bardejov, 1. Miesto na MVC mesta Michalovce, 3. Miesto na MVC mesta Pezinok,1. Miesto na MVC mesta Považská Bystrica, 2. Miesto na MVC mesta Martin, 2. Miesto na MVC mesta Galanta, 3. Misto na MVC mesta Kolárovo, 1. Miesto na MVC mesta Bratislava, 3. Miesto na MVC mesta Gmunden – Rakúsko, 1. Miesto na MVC mesta Malacky MŽ, 3. Miesto na MVC mesta Malacky SŽ, 1. Miesto na MVC mesta Rimavská Sobota,

Umiestnenia:
1.miesto na MVC Tolmezzo   -Taliansko 2017
2.miesto na Majstrovstvách SR mladších žiakov 2018
3.miesto na MVC Budapešť – Maďarsko 2018

Podporte Martina Beňuša:
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN SK05 3100 0000 0040 0117 8503
Variabilný symbol: 20183