Projekty a programy SPONCLE sú  financované z dobrovoľných príspevkov.

Dobrovoľné príspevky individuálnych osôb

1. Pravidelná podpora – vyberte si šport a podporujte svoj športový talent pravidelne mesačne drobnými sumami
2. Jednorazový príspevok – podporte svoj talent

Bankové spojenie:
IBAN SK05 3100 0000 0040 0117 8503
VS 022016
Správa pre prijímateľa: Meno talentu z portfólia alebo výber ktoréhokoľvek individuálneho šporu

Poznámka: V prípade záujmu o pravidelné mesačné prispievanie Vám pridelíme unikátny variabilný symbol. Kontaktujte nás na E-mailovej adrese: jana@sponcle.com

Partneri

Staňte sa partnerom SPONCLE