Zdvíhanie alebo prenášanie rôznych bremien slúžilo k pobaveniu obecenstva pri ľudových slávnostiach, jarmokoch a podobných príležitostiach, silácke výkony patrili k obľúbeným púťovým a cirkusovým atrakciám. Publiku boli predvádzané najrôznejšie kúsky, predháňali sa, kto z nich zdvihne ťažšie bremeno, kto ho dostane až nad hlavu, kto z nich unesie viac v jednej ruke.

Najstaršie známe vzpieračské rekordy sú pripisované Angličanovi Curtisovi (v rokoch 1850 – 1860). Prvé vskutku regulárne rekordy boli vedené v Anglicku a v Nemecku na sklonku 19. storočia, veľká svetová súťaž vo vzpieraní sa konala v roku 1887 v Londýne.  Približne v rovnakom čase sa už súťažne vzpieralo i u nás – prvé majstrovstvá vo „vzpieraní bremien“ sa konali v roku 1894 . Počet vzpieračských disciplín aj kategórií sa v priebehu rokov často menil.

Silový tojboj (powerlifting) je silový šport skladajúci sa z 3 disciplín: drep, bench-press (tlak na lavici) a mŕtvy ťah (deadlift). Silový trojboj je podobný vzpieraniu, v oboch týchto športoch sa zdvíha osa v rôznych disciplínach a súťažiaci má na každý zdvih 3 pokusy.


Matej Skyčák