Vyhľadávame mladé športové talenty a pomáhame im so štartom športovej kariéry.

Podmienky:
vek do 18 rokov, individuálny šport, individuálny plán a prehľad športových aktivít, prostriedky sú pridelené na základe Zmluvy o spolupráci.

Podporujeme:
– nákup športového vybavenia,
– tréningy a sústredenia,
– účasť na kvalifikačných turnajoch,
– cestovné, ubytovanie, poistenie, registračné poplatky na služobných cestách.