Misia športovej pomoci.

SPONCLE kids sport association bolo založené v roku 2010 ako občianske združenie s cieľom podporiť mladé športové talenty v oblasti individuálnych športov. SPONCLE kids sport association podporuje presadzovanie športových hodnôt – výkon a fairplay.

Úspech si vyžaduje podporu.

SPONCLE  kids sport association môžu kontaktovať mladí športovci, ale aj profesionálne združenia/organizácie. Jeho hlavnou úlohou je mladých športovcov podporiť a zabezpečiť ich rozvoj a profesionálny výkon.