Mladé športové talenty, ktoré vzhľadom na svoj vek dosahujú nadpriemerné športové výkony, postrádajú profesionálnu pomoc, ktorá je ich šancou na postup a profesonálny rast. Problém financovania potrebnej pomoci sa týka predovšetkým individuálnych športov, ktoré sa tešia len veľmi malej, resp. žiadnej publicite. Naším cieľom je získať sponzorov na krytie potrieb športovo nadaných detí, zvýšiť záujem o financovanie aj menej populárných športov a súčasne zvýšiť ich popularitu vďaka pozitívnej propagácii športu samotného a prostredníctvom výsledkov podporených detí.